ตกปลาใต้น้ำสุดเร้าใจ
โหลดเลย

สมจริง
ยิ่งกว่าการตกปลาจริง!

คุณสามารถควบคุมรอกตามปลาที่เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง
จากมุมมองกล้องใต้น้ำ

ตกปลาใต้น้ำกับสมาชิกทีม!

ไปตกปลา
ด้วยการผสมผสานสมาชิกทีมที่แตกต่างกัน!
ผสมผสานสมาชิกทีมตามประเภทของพื้นที่และปลาเป้าหมาย
เพิ่มโอกาสตกปลาใหญ่!

Media